Долар28.25
Динаміка НБУ за послідній тиждень
Євро32.89
Динаміка НБУ за послідній тиждень
Злотий7.26
Динаміка НБУ за послідній тиждень

Зеленський присудив премії в галузі науки і техніки: серед нагороджених львівські освітяни

galinfo.com.ua 13/01/2020 15:14
13 січня на сайті Глави держави з’явився Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року".

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2019 року:

– за роботу ʺСтруктура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесахʺ:

КЛЕПІКОВУ Вячеславу Федоровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України

ДЕНИСОВУ Віталію Юрійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту ядерних досліджень НАН України

ПОНКРАТЕНКУ Олегу Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту ядерних досліджень НАН України 

МИХАЙЛЮКУ Вадиму Петровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту ядерних досліджень НАН України 

ХАРЧЕНКУ Владиславу Федоровичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

ПИЛИПЕНКУ Володимиру Владиславовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового центру ʺХарківський фізико-технічний інститутʺ НАН України 

БЕРЕЖНОМУ Юрію Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

ПЛЮЙКУ Володимиру Андрійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

– за роботу ʺНовітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчисленьʺ:

ЄРШОВУ Сергію Володимировичу – докторові фізико-математичних наук, ученому секретареві Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ТУЛЬЧИНСЬКОМУ Вадиму Григоровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

СКОБЕЛЄВУ Володимиру Геннадійовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ГАЛБІ Євгену Федоровичу – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ПОПОВУ Олександру Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ДОРОШЕНКУ Анатолію Юхимовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного технічного університету України ʺКиївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорськогоʺ

ПЕТРИКУ Михайлу Романовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

ЛИТВИНУ Олегу Олеговичу – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача кафедри Української інженерно-педагогічної академії;

– за роботу ʺЗабезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих системʺ:

ЛУКІНУ Володимиру Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського ʺХарківський авіаційний інститутʺ

ХАРЧЕНКУ Вячеславу Сергійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського ʺХарківський авіаційний інститутʺ

ЯКОВЛЕВУ Сергію Всеволодовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського ʺХарківський авіаційний інститутʺ

УРИВСЬКОМУ Леоніду Олександровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України ʺКиївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорськогоʺ

ГОРБАЧИК Олені Семенівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

ЛЕТИЧЕВСЬКОМУ Олександру Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

СІОРІ Олександру Андрійовичу – кандидатові технічних наук, генеральному директорові публічного акціонерного товариства ʺНауково-виробниче підприємство ʺРадійʺ

СИДОРЕНКУ Миколі Федоровичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові державного науково-виробничого підприємства ʺОб’єднання Комунарʺ;

– за роботу ʺГлибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території Україниʺ:

КЕНДЗЕРІ Олександру Володимировичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ЧУЛКОВУ Сергію Сергійовичу – заступникові директора Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ЛЕГОСТАЄВІЙ Ользі Вадимівні – кандидатові фізико-математичних наук, ученому секретареві Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ОМЕЛЬЧЕНКУ Віктору Даниловичу – кандидатові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві відділу Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ЛИСИНЧУКУ Дмитру Володимировичу – докторові геологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ГРИНЮ Дмитру Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

КОЛОМІЄЦЬ Катерині Володимирівні – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ТОЛКУНОВУ Анатолію Петровичу – кандидатові геологічних наук, першому заступникові генерального директора державного геофізичного підприємства ʺУкргеофізикаʺ;

– за роботу ʺСтворення роторів турбін великої потужностіʺ:

ДМИТРИКУ Віталію Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету ʺХарківський політехнічний інститутʺ

МОРАЧКОВСЬКОМУ Олегу Костянтиновичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету ʺХарківський політехнічний інститутʺ

УСАТОМУ Олександру Павловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету ʺХарківський політехнічний інститутʺ

ЗАЙЦЕВУ Борису Пилиповичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

СКУЛЬСЬКОМУ Валентину Юрійовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ПАЩЕНКУ Юрію Григоровичу – заступникові головного інженера, головному технологові акціонерного товариства ʺТурбоатомʺ

ГРИШИНУ Миколі Миколайовичу – кандидатові технічних наук, начальникові сектору акціонерного товариства ʺТурбоатомʺ

КАНТОРУ Олександру Геннадійовичу – начальникові технологічного бюро акціонерного товариства ʺТурбоатомʺ;

– за роботу ʺНаукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадженняʺ:

ДУНАЄВСЬКІЙ Наталії Іванівні – докторові технічних наук, директорові Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

ЧЕРНЯВСЬКОМУ Миколі Володимировичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

ПРОВАЛОВУ Олексію Юрійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

КРАВЦЮ Петру Павловичу – директорові Трипільської теплової електричної станції публічного акціонерного товариства ʺЦЕНТРЕНЕРГОʺ

МОІСЕЄНКУ Олегу Валерійовичу – заступникові директора відокремленого підрозділу державного підприємства ʺНауково-технічний центр ʺВУГЛЕІННОВАЦІЯʺ

БАБЕНКУ Ігорю Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, головному інженерові Зміївської теплової електричної станції публічного акціонерного товариства ʺЦЕНТРЕНЕРГОʺ

МІРОШНИЧЕНКУ Євгену Сергійовичу – головному фахівцеві приватного акціонерного товариства ʺТЕХЕНЕРГОʺ

МАЙСТРЕНКУ Олександру Юрійовичу – академікові Національної академії наук України (посмертно);

– за роботу ʺСтворення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полівʺ:

МАМУНІ Євгену Петровичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

ДЕМЧЕНКУ Валерію Леонідовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

ЮРЖЕНКУ Максиму Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

БУКЕТОВУ Андрію Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Херсонської державної морської академії

ЧЕРВАКОВУ Олегу Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу ʺУкраїнський державний хіміко-технологічний університетʺ

СТУХЛЯКУ Петру Даниловичу – докторові технічних наук, професорові Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

СІМБІРКІНІЙ Анжеліці Миколаївні – заступникові начальника комплексу державного підприємства ʺКонструкторське бюро ʺПівденнеʺ імені М.К.Янгеляʺ;

– за роботу ʺВисокоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобівʺ:

ЧЕБАНОВУ Валентину Анатолійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, першому заступникові генерального директора державної наукової установи ʺНауково-технологічний комплекс ʺІнститут монокристалівʺ Національної академії наук Україниʺ

ДЕСЕНКУ Сергію Михайловичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу державної наукової установи ʺНауково-технологічний комплекс ʺІнститут монокристалівʺ Національної академії наук Україниʺ

ЛЯПУНОВУ Миколі Олександровичу – докторові фармацевтичних наук, провідному науковому співробітникові державної наукової установи ʺНауково-технологічний комплекс ʺІнститут монокристалівʺ Національної академії наук Україниʺ

БРОВАРЦЮ Володимиру Сергійовичу – докторові хімічних наук, заступникові директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря НАН України

ВОВКУ Михайлу Володимировичу – докторові хімічних наук, заступникові директора Інституту органічної хімії НАН України

ЛІПСОН Вікторії Вікторівні – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу державної установи ʺІнститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук Україниʺ

ЛЕСИКУ Роману Богдановичу – докторові фармацевтичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ОБУШАКУ Миколі Дмитровичу – докторові хімічних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу ʺПопередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смертіʺ:

СИЧОВУ Олегу Сергійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи ʺНаціональний науковий центр ʺІнститут кардіології імені академіка М.Д.Стражескаʺ Національної академії медичних наук України

СОКОЛОВУ Юрію Миколайовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи ʺНаціональний науковий центр ʺІнститут кардіології імені академіка М.Д.Стражескаʺ Національної академії медичних наук України

РУДЕНКУ Костянтину Володимировичу – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи ʺНаціональний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук Україниʺ

ЗАЛЕВСЬКОМУ Валерію Павловичу – завідувачеві відділення державної установи ʺНаціональний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук Україниʺ

КОПИЦІ Миколі Павловичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи ʺНаціональний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук Україниʺ

ЦЕЛУЙКО Вірі Йосипівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти

БІЛОВОЛУ Олександру Миколайовичу – докторові медичних наук, професорові кафедри Харківського національного медичного університету

ДЕНЕСЮКУ Віталію Івановичу – докторові медичних наук, професорові Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

– за роботу ʺВисокотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний часʺ:

ШНАЙДЕРУ Станіславу Аркадійовичу – докторові медичних наук, директорові державної установи ʺІнститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук Україниʺ

ДЄНЬГА Оксані Василівні – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи ʺІнститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук Україниʺ

МАЛАНЧУКУ Владиславу Олександровичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

РИБАЧУК Анні Володимирівні – кандидатові медичних наук, доцентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 

ДРОГОМИРЕЦЬКІЙ Мирославі Стефанівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

МАЗУР Ірині Петрівні – докторові медичних наук, професорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

ЛИХОТІ Андрію Миколайовичу – докторові медичних наук, полковнику медичної служби, начальникові кафедри Української військово-медичної академії;

– за роботу ʺСтворення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медициніʺ:

ІСКРІ Руслані Ярославівні – докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України

РАТИЧУ Іринею Борисовичу – докторові сільськогосподарських наук, головному науковому співробітникові Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України

ФЕДОРУКУ Ростиславу Степановичу – докторові ветеринарних наук, головному науковому співробітникові Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України

ГЛАДІЮ Михайлу Васильовичу – докторові економічних наук, першому віце-президентові Національної академії аграрних наук України

СЕДІЛУ Григорію Михайловичу – докторові сільськогосподарських наук, радникові дирекції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України

ВЛІЗЛУ Василю Васильовичу – докторові ветеринарних наук, головному науковому співробітникові Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок

СНІТИНСЬКОМУ Володимиру Васильовичу – докторові біологічних наук, ректорові Львівського національного аграрного університету 

КАПЛУНЕНКУ Володимиру Георгійовичу – докторові технічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю ʺНаноматеріали і нанотехнологіїʺ;

– за роботу ʺЖиттєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змінʺ:

СЛЮСАРЕВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу – кандидатові психологічних наук, директорові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

НАЙДЬОНОВІЙ Любові Антонівні – докторові психологічних наук, заступникові директора Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

ГОРНОСТАЮ Павлу Петровичу – докторові психологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України 

ТАТЕНКУ Віталію Олександровичу – докторові психологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

ТИТАРЕНКО Тетяні Михайлівні – докторові психологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

КОЧУБЕЙНИК Ользі Миколаївні – докторові психологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

ЛАЗОРЕНКУ Борису Петровичу – кандидатові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2019 рік триста тисяч гривень кожна.